Reflecteren op een casus (Etterbeek)

Positief en Inclusief Leefklimaat

Onderwijsleerbegeleider

Heike Beckers, Tim De Smet

leerlijn ROH - overzicht en evaluatie

LIND

UE

KLO

PIL

PL

PASS/FAIL

Op punten

 • Aanwezigheid reflectiesessie
 • Actieve deelname tijdens sessie
 • Indienen snapshot in canvas

1. Op het programma

 • Gevorderde coachingsvaardigheden (30')
 • Klassikaal casus bespreken
  (20')
 • Coachingsgesprekken
  (1u)
 • Nazorg: GRROW + zelfreflectie => snapshot
  (10')

 Programma

2. Coachingsvaardigheden

basiscoachingsvaardigheden

 

Gevorderde coachingsvaardigheden

 

basiscoachingsvaardigheden

 

Actief luisteren

 

Exploreren

 

Waarderen en bekrachtigen

DUO

Geen oordeel 

Frequent

basiscoachingsvaardigheden

Toelaten en ruimte geven 

Onmiddellijk

Balans coach – coachee

Bewust kijken

Echt luisteren

Open vragen

Eigen lichaamstaal

Herformuleren

Verdiepen

Verkennen

 Concreet 

Actief luisteren

Exploreren

Waarderen en bekrachtigen

 

 • Geen oordeel 

 • Eigen lichaamstaal 

 • Echt luisteren 

 • Bewust kijken 

 • Balans coach – coachee 

 • Toelaten en ruimte geven 

 

 • Onmiddellijk 

 • Frequent 

 • Concreet 

basis coachvaardigheden

Actief luisteren

waarderen & bekrachtigen

exploreren

 

 • Verkennen

 • Verdiepen 

 • Herformuleren

 • Open vragen

 Verschillende perspectieven

Ik zie wat ik zie
focust op de feiten, verschil tussen waarnemingen en interpretaties
 
Onderzoekende leerkracht
zoekt actief linken tussen de praktijk en de theoretische kaders
Leerling
bekijkt de situatie vanuit de bril van de leerling
 
Kritische vriend
gaat op zoek naar diepere elementen
Focus op succes
focust op succesfactoren, zet talenten in de kijker
 

Klimaatbevorderende vaardigheden

 

 • veilige leeromgeving creëren
 • ruimte geven in plaats en tijd
 • op respectvolle manier en discreet omgaan met gevoelige informatie tijdens en na coachingsgesprekken.

 • wedstrijd!
 • krijgt slide met 100 interessante werkwoorden
 • 30" om zoveel mogelijk woorden te onthouden
 • handen in het zicht houden
 •  1 voor 1 een woord zeggen dat nog niet gezegd is
 • als je fout bent of niet binnen de 3" antwoord lig je er uit

memoryspel

Klaar? 3-2-1

30"

Wat gaat er door je heen?

  1: dit was oke, in mijn comfortzone

  2: dit was opwindend spannend

  3: dit vond ik niet leuk

  4: ik moest mijn paniek onderdrukken

Bron Kenniscentrum Coaching Open mind (2022), Prikkelniveau schema https://www.centrumopenmind.be

 

Gepaste 'prikkels' geven

Lev Vygotski (1934)

basis coachingsvaardigheden

 

gevorderde coachingsvaardigheden

 

 Betrokken confronteren

Deelvaardigheden

 • Objectieve feiten benoemen

 • Niet bedreigend

 • Metacommunicatie

 • Concreet en onmiddellijk

 

 Uitdagen

Deelvaardigheden

 • Verborgen krachtbronnen zien

 • Van persoonsniveau naar handelingsniveau

 • Out-of-the-comfort-box vragen

 • Stimuleren om grenzen te verleggen

 

 Inspireren

Deelvaardigheden

 • Herkaderen (andere perspectieven)

 • Creatieve insteek coach

 • Alle krachtbronnen benutten

 • Aanspreken op enthousiasme

 • Zoeken naar succeservaringen

 • Suggesties als opties formuleren

 

 

 • feiten benoemen 

 • niet bedreigend

 • metacommunicatie 

 • concreet & onmiddellijk

 

 • verborgen krachtbronnen 

 • handelingsniveau

 • out-of-the-comfort-box vragen

 • stimuleren om grenzen te verleggen

gevorderde coachvaardigheden

betrokken confronteren

inspireren

uitdagen

 • herkaderen 
 • creatieve insteek coach

 • alle krachtbronnen benutten

 • aanspreken op enthousiasme

 • zoeken naar succeservaringen

 • suggesties als opties formuleren

 zelfreflectie coachingsvaardigheden

 Overzicht coachingsvaardigheden

3. Klassikale casus

 • Iemand pitcht casus (goal - reality)
 • Individueel vragen noteren in portfolio
  (betrokken confronterend -
  uitdagend - inspirerend)
 • Hou rekening met de theoretische kaders die je hebt gezien in LIND-KLO-PIL

 Klassikale casus (20')

Vragen noteren in portfolio

 

 • Maak een 'vrije tekst' als bewijsstuk (in PIL)
 • Druk op toevoegen als je klaar bent

 Theoretische kaders klasmanagement PIL

Onderzoek laat zien dat wanneer leerlingen vinden dat hun docent relatief veel (emotionele) nabijheid combineert met relatief veel invloed, het klasklimaat gekenmerkt wordt door een rustige, prettige werksfeer (Wubbels et al., 2006)

 

Model van interactioneel leraarsgedrag

Tartwijk, Mainhard, Brekelmans, den Brok & Levy (2014

 Theoretische kaders klasmanagement PIL

 

 Model van Doyle (1986)

 Theoretische kaders klasmanagement PIL

 

 Model van Kounin (1970)

 Theoretische kaders klasmanagement PIL

 

 Model van Crone (2008)

 Zorgcontinuüm Vlaamse Overheid

 • Iemand pitcht casus (goal - reality)
 • Individueel vragen noteren in portfolio
  (uitdagend - betrokken confronterend - inspirerend)
 • Klassikaal reflecteren over vragen: toets prikkelniveau af
 • REPEAT

 Klassikale casus (20')

Bewust kijken naar de respons op je gegeven prikkel om zo het prikkelniveau van je volgende prikkel te bepalen (en in te schatten)

4. Coachingsgesprekken

Waar hou je mee rekening?

Coachingsvaardigheden

Prikkelniveau

Perspectieven

GRROW structuur

Theoretische kaders

Krijg je de leervraag scherp?

Aan de slag: maak groepjes van 3 (of 2)

 

Deel je portfolio met je groepsleden: klik op Gedeeld met +

 

 • pop-up van dit venster

 

 • vul de naam van jou medestudent in en klik op de naam die verschijnt eronder

 

 • kies hoe lang jij je portfolio wilt delen met die persoon

 

 • klik op deel

 

 • de andere persoon gaat naar 'mijn toegang en verzoeken' en klikt op 'accepteren'

Aan de slag: maak groepjes van 3

Spreek de rolverdeling af

 

gesprek 1 gesprek 2 gesprek 3
student 1  coach  coachee  observator 
student 2 observator  coach  coachee 
student 3  coachee  observator coach

Neem je voorbereid GRROW verslag erbij

Aan de slag ...

Gecoacht worden op de casus die je voorbereid hebt 

Coachee/tutee

Coach/tutor

+ observator:

1. Welke gevorderde coachingsvaardigheden heb je gehoord?

2. Welke kansen zijn er om coachee in de groeizone te krijgen?

 

10'

10'

 

observator gaat naar het portfolio van de coach die je gaat observeren

 

 

 

 • ga in dat portfolio naar de map leren van PIL
 • en klik op 'opmerkingen toevoegen

1. Welke gevorderde coachingsvaardigheden heb je gehoord?

2. Welke kansen zijn er om tijdens het gesprek de coachee in de oranje groeizone te krijgen?

2'

OBSERVATOR 

coachee

GRROW-verslag aanvullen 

coachee

GRROW-verslag verder aanvullen 

2'

coach 

zelfreflectie

We gaan aan de slag

We schuiven door

Coachee

observator

Coach

Coach wordt coachee; coachee wordt observator

Terugblik

 • Hoe heb je het gesprek ervaren als coachee, coach, observator?
 • Heb je de gevorderde coachingsvaardigheden toegepast? Hoe kwam dat over op jouw coachee?
 • Heb je theoretische kaders gebruikt bij het exploreren van krachtbronnen?
 • Heb je voor- en nadelen afgewogen bij het formuleren van opties?

5. Nazorg + snapshot

 Nazorg (10')

 Nazorg (10'): GRROW + zelfreflectie opgeladen?

 • Maak een snapshot 
 • Dien dit snapshot in Canvas in.

Online inhaalsessie PIL - Etterbeek (2324)

By idlovub

Online inhaalsessie PIL - Etterbeek (2324)

Reflectiesessie1 van PIL (GRROW)

 • 79