Blended learning?

Ready, set, go!

Het verhaal van

drie leraren

Inhoud

 

- ICT-integratie 

- Online Learning

- Blended Learning

- Visie op onderwijs

- Governance 

- Professionalisering

- ...

 

*Evidence based

 

 

 

en hun schoolleider

Verhaallijn

Onderzoekslijn

Link tussen theorie & praktijk

De personages: 3 leraren en hun schoolleider

David(leerkracht 
geschiedenis)           
Jef(leerkracht 
Nederlands)
Brigitte: leerkracht fysica 
         Paul (directeur)
ICT in onderwijs? Geen idee hoe dat moet!           

 

 

Online feedback geven biedt veel mogelijkheden
Bij online learning vergeet ik de sociale cohesie niet uit het oog!
Belangrijk om leerkrachten te ondersteunen 

David gebruikt een handboek voor geschiedenis en een aantal bronnen op papier.

Waarom zou ik ICT gebruiken?

ICT in onderwijs waarom?

Dit zeggen onderwijsoverheden:

Economische rationaliteit

Sociaal/culturele rationaliteit

Onderwijskundige rationaliteit

(incl. Katalyserende rationaliteit)
Internationaal vergelijkende studie

ICT push versus ICT pull?

Hij legt het graag uit. De leerlingen genieten van zijn verhalen.

En ICT? Heeft blijkbaar toch geen effect op leerprestaties...

Effectiviteit ICT in onderwijs

 

Wat werkt (niet)?

Hoe komt dat volgens jou?

 

En toen was er COVID-19!

Geen probleem voorJef:

want volgens hem biedt ICT een meerwaarde 

 • ICT kan
  • leren op maat mogelijk maken (bv. Quizlet.com)
  • ICT kan leerlingen motiveren (bv. met beeldmateriaal: Archief voor onderwijs)
  • creativiteit stimuleren (bv. digitale verhalen)
  • complexe onderwerpen inzichtelijk maken (bv. simulaties)
  • samenwerking vergemakkelijken (bv. blog of wiki)
  • leerlingen zelfstandiger maken (bv. webquest)
  • inzicht bieden in vorderingen leerlingen (bv. kahoot)
  • ...
 • Leerkracht is nog steeds de meest bepalende factor

Hoezo?

 

Door gebruik te maken  van... TPACK!

 

Koehler & Mishra, 2009

Content knowledge

omvat de centrale feiten, concepten, theorieën en procedures van een bepaald vakgebied, maar ook kennis van de manier waarop het vakgebied zich uitbreidt.

 

 

Omvat de manier waarop studenten leren, hun (mis)concepties, inzet van leermiddelen, werkvormen, evaluatie van leren, klassenmanagement, lesvoorbereiding en -uitvoering.

Pedagogical Content Knowledge

Shulman L. S. (1987) Knowledge and teaching: Foundations of the new reform.

Harvard Educational Review, 57, 1-22.

School of Education,2011

 

houdt in dat leraren kennis moeten hebben van didactische strategieën die het leren van een bepaalde vakinhoud bevordert.

Technological Content Knowledge (TCK)

Begrijpen welke specifieke ICT-toepassingen het meest geschikt zijn om de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk te maken.  

Technologie kan ook een bepaald vakgebied beïnvloeden.

Technological Pedagogical Knowledge (TPK)

Leraren moeten inzicht hebben van hoe onderwijsleerprocessen kunnen veranderen als je bepaalde ICT-toepassingen op een specifieke manier gebruikt.

 

Je moet rekening houden met de doelgroep en de situatie.

 

Om ICT met succes toe te passen is kennis van vakinhoud, didactiek en technologie niet toereikend: ook kennis van doelgroep, school, infrastructuur en omgeving is noodzakelijk. 

 

 

Context?

 

 

Succesvol onderwijs met behulp van ICT? 

Continu een balans zoeken tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model!

TPACK? All good, maar het zegt ons nog niets over hoe we online leren vormgeven!

Hoe diep duiken jullie met ICT?

Van tekst (achter glas)

Tot creëren met behulp van ICT

Hoe gebruik jij ICT? Dat zegt veel over...

hoe jij denkt over onderwijs!

 

Synthese van qualitatieve data: meta-aggregatie

Jef voelt zicht klaar voor online learning... maar hoe zit het met de rest?

Text

Ready, set, go?

-6 op 10 docenten voelen zich klaar voor online learning

> Opvallend want:

-63% had geen ervaring voor de lockdown

-Gemiddeld slechts 2 à 3 dagen voorbereidingstijd

-grote verschillen tussen docenten

> 3 profielen: zie volgende slide

-Gebrek aan ondersteuning:

-30% van de respondenten rapporteert onvoldoende technische ondersteuning

-50% miste didactische ondersteuning (TPK)

ZIJN DOCENTEN ER KLAAR VOOR?
BEVRAGING
1400 DOCENTEN

Klaar? Ondersteund? Grote verschillen tussen de profielen

Hoe ondersteunen we leerkrachten met een verschillend ICT-profiel?     

Contact versus online?

Time to blend the future!

What's in the name?

En hoe integreer jij het beste van deze twee werelden?

Flexibiliteit

Voorbereid in de les

Diepgaand leren

Motivatie

21ste-eeuwse vaardigheden

Omgaan met heterogene groepen

Andere tijdsindeling

Verdiepende contactmomenten

Welke doelen stel jij voorop?

Op zoek naar meerwaarde...

Welke blend?

flipping the classroom?

Een bekend voorbeeld

Andere modellen?

Welk model past bij jouw doelen?

Station rotation/team teaching

Een voorbeeld van Blended Learning in de school?!

Wat doe je online?

Maar vooral...

Hoe blend je met de fysieke leeractiviteiten?

De hamvraag: waarom willen we onze studenten zien in contactonderwijs?

En hoe richten we die fysieke leeromgeving in voor dat contactonderwijs?

Passieve observaties, fotowandeling, video-opnames, stimulated recall interviews, focusgesprekken, documentanalyse

How matter matters

21st Century Skills en

de fysieke leeromgeving

Combinatie assen

Innovatieve ruimtelijke oplossingen: met eigen gedetailleerde fiches

>  Fiches o.b.v. schoolbezoeken, gesprekken experts en literatuur

Welke leeromgeving hebben we nodig voor blended learning?

Is er een beleid?

Vier in balans?

 

Large scale survey: multilevel model

Samen ontwerpen ze

ICT-curriculummaterialen in een design team!

Hoezo?

En nu...

ben ik benieuwd

hoe jullie de toekomst gaan blenden!

Pauze

"En wat nu? Een jaar na de grote online transitie!" survey

Een jaar na de eerste lockdown zijn we geïnteresseerd in wat jij denkt over blended learning. Je kan hiervoor deze link gebruiken: https://forms.gle/jDpEzSRs7HSzK1DE9.

 

De resultaten van de vorige bevraging over online leren vind je via deze link.

Alvast bedankt!

Jo Tondeur, Sarah Howard , Fazilat Siddiq en Ronny Scherer

https://padlet.com/jotondeur/blended

Blended Learning in onderwijs: Ready, set, go?

By idlovub

Blended Learning in onderwijs: Ready, set, go?

Inspiratiesessie Blended Learning

 • 1,418