Richtlijnen voor het ontwerpen

van online onderwijs

Gebruik van de slides

​Horizontaal: Verschillende thema's om jou op weg te helpen
Verticaal: Voorbeelden & verdieping
Onderaan iedere kolom: een richtvraag 
of verwerkingsopdracht

 

Tot slot: deze slides worden regelmatig geüpdatet en dat kan ook met jouw voorbeelden, suggesties, tips, ... > zie Padlet (slide 12) 

                       

Team Lerarenopleidng (MILO)

Voor info: @jotondeur             

 

1. Wat is online learning?

 

Onderwijs waarbij de leermaterialen, tools en diensten volledig (of voor ten minste 80%) via het internet beschikbaar worden gesteld.

Allen, I.A. & Seaman, J. (2014). Grade Change. Tracking Online Education in the United States. • Online learning Consortium

(Ellen & Seaman, 2014)

Door de impact van COVID-19 ontwerpen we online materialen die 100% online worden aangeboden

Hoe kan jij leerlingen, leraren en scholen best bijstaan met een online aanbod?

Asynchroon / Synchroon

 2. Types online leren

1. Synchroon 2. Asynchroon
Communicatie tussen de leerkracht en leerlingen gebeurt gelijktijdig Communicatie tussen de leerkracht en leerlingen NIET gelijktijdig
Voordeel: aanwezigheid - direct contact met elkaar & onmiddellijk feedback Voordeel: eigen tempo
Valkuil: moeilijk om iedereen te betrekken Valkuil: vraagt discipline

Het onderscheid tussen beide mag je niet te strict nemen: een doordachte combinatie is mogelijk en soms zelfs wenselijk

Wilfred Rubens is onderwijstechnoloog. Zijn blog is een aanrader voor wie meer wil weten over onderwijstechnologie (bv. over synchroon online learning)
Inspiratie

Welk type is -gezien de situatie- het meest geschikt?

 
Bestaat de mogelijkheid om synchroon te werken?

Of laat je de leerlingen op eigen tempo werken en op zelf gekozen momenten? 

-> overleg met jouw mentor!

3. Ontwerpen van  online materialen (asynchroon)

Er zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten

wanneer je onderwijs vanop afstand organiseert.

Wij geven jullie graag een aantal richtlijnen!

 

Een aantal van onze tips zijn gebaseerd op Schoolmakers:

Inspiratie

Text

De basis van je didactische aanpak is eigenlijk identiek in een klassikale en on-line leercontext ...

... alles wat je tot nu toe geleerd hebt kan je dus toepassen in deze uitzonderlijke (begin)situatie!

Voor het ontwerpen van online onderwijs

maak je gebruik van de basis voor het ontwerpen van een krachtige leeromgeving / positief & inclusief leefklimaat!

 

Maar waar moet je extra aandacht aan besteden voor het (her)ontwerp van online materialen?

 

3.1 Vertrek vanuit duidelijk afgebakende doelen

Net zoals bij contactonderwijs heb jij leerdoelen vooropgesteld, maar jouw leerlingen 
moeten nu zelfstandig aan de slag. 

Enkele tips:  

 • Vertaal de lesdoelen zodat ze begrijpbaar zijn voor jouw leerlingen. Communiceer deze! 
  • ​je kan een checklist maken met doelen, die de leerling voor zichzelf kan afvinken
 • Geef expliciet aan wat je van de leerlingen verwacht 
  • Zorg voor naslag zondat leerlingen hiernaar kunnen teruggrijpen (evt. een instructiefilmpje)
 • Expliciteer ook welk resultaat je verwacht en op welke wijze (output)
  • output: geef een checklist mee, een goed voorbeeld,...

 

Voorbeeld checklist:

Inspiratie

Zijn de doelen SMART geoperationaliseerd, rekening houdend met de online component?

3.2 Zorg voor een heldere structuur

Je bent niet fysiek aanwezig en je kunt de leerlingen niet op dezelfde manier begeleiden. Daarom is de structuur van groot belang om leerlingen vanop afstand te laten werken.

 Enkele tips:

 

 • Geef expliciet aan hoe jouw leerlingen een taak moeten uitvoeren
  • ​vermijd lange en complexe taken
 • Zet in op ondersteuning van zelfstandig leren:
  • Zorg voor een duidelijke structuur en planning (geef o.a aan hoeveel tijd ze moeten voorzien)
  • Gebruik strategieën voor zelfregulerend leren (bv. een stappenplan) 

 

Voorbeeld van een stappenplan

Inspiratie

Voorbeeld van een planning (vak)


Zorg voor afstemming tussen leraren zodat leerlingen geen overdaad krijgen aan (digitale) leerprikkels!
Inspiratie

Voorbeeld van een planning (individueel)

Laat leerlingen ook zelf een planning opmaken!
Inspiratie

Autonomie, competentie en structuur zijn van belang voor een krachtige leeromgeving. Hoe besteed jij voor online materialen extra aandacht aan dat laatste?

3.3 Welke inhouden bied je aan?

 

Overlaad jouw studenten niet: wees selectief!
 • Activeer relevante voorkennis
 • Overlaad jouw leerlingen niet: Beperk je tot de hoofdzaken
 • Je kan extra leerstof afzonderlijk aanbieden (ter verdieping) 
 • Gebruik voorbeelden!
 • Spreid de leerstof en bied ze geleidelijk aan 
 • Combineer woord en beeld

Enkele tips:

Beeldmateriaal via Het Archief

Inspiratie

Materialen via KC

Inspiratie

Maak je een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken?

3.4 Welke werkvormen kies je?

 

 

Welke werkvorm past bij de inhoud 
en welke specifieke (online/offline) tool zet je hiervoor in
in een specifieke context?

= TPACK

Meer info? zie ICT-ateliers & cursus KLO!

Een oplijsting van tools (met dank aan UGent):

- Quizlet.com (drill & practice approach)

- www.wizer.me (interactief werkblad voor je leerlingen)

- www.edpuzzle.com (maak van YouTube video een interactieve les)

- http://ed.ted.com (gelijkaardig aan EdPuzzle)

- www.nearpod.com (Interactieve PowerPoint-tool)

- www.h5p.org (interactieve oefeningen)

- www.quizizz.com (digitale quiz-app)

- www.loom.com (je scherm opnemen + je kan alles achteraf knippen).

Inspiratie

​Een tool met een doel  

- www.bookwidgets.com (maak online oefeningen + volg leerlingen live wanneer ze je oefeningen maken)

- www.classkick.com (maak zelf werkbladen voor leerlingen en volg hen op terwijl ze de oefeningen maken, voeg feedback toe, chat met hen… - momenteel gratis voor scholen die gesloten zijn

- www.screencast-o-matic.com (gratis voor kennisclips: 15min video’s zijn gratis).

- www.activepresenter.com (een tool ideaal voor kennisclips)

- www.padlet.com (ideaal voor brainstormsessies)

- www.tricider.com (hiermee organiseer je discussies) 
Inspiratie

​Een tool met een doel  

- www.polleverywhere.com 

- www.nearpod.com (alternatief voor je pptpresentatie met interactieve oefeningen, zoals woorden invullen, iets aanduiden op een kaart, antwoorden geven …)

- www.webkwestie.nl (hiermee bouw je een webquest)

- www.symbaloo.com of www.pearltrees.com (idem)

- www.popplet.com (een mindmap maken)

- https://coggle.it/ (idem)

- Opnamefunctie in PowerPoint.

Met dank aan UGent

Inspiratie

Ontdek smartschool!

Inspiratie
Veel scholen werken met smartschool. Deze educatieve tool biedt reeds heel veel mogelijkheden!
 • smartschool live
 • leerpaden
 • wiki's
 • samenwerkingtools
 • ...
Vraag een account aan bij je school!
Verwerking/toepassing van leerstof hoeft niet digitaal; combineer met offline opdrachten!

Wees creatief: 
 • bv. Omzetten van getallen: meet de lengte van je zus en zet dit van cm -> mm 
  
 • Bv. Communicatie & interviewtechnieken: je oma bellen en haar bevragen rond de verschillende communicatiemiddelen die zij in haar leven heeft gezien/gebruikt,…
 • ...
Zorg voor online naslag van opdrachten zodat je als leraar het leerproces van je leerlingen kan opvolgen! 

Online vs. offline tools?

Visie over

Online Learning?

3.5 Monitoring en evaluatie

 

Hoe weet je dat alle leerlingen mee zijn? 
ICT helpt een handje!


 • Laat leerlingen oefenen en tracht hun vorderingen te monitoren: laat ze regelmatig hun werk uploaden.
 • Meer aandacht voor formatieve evaluatie + feedback op het proces!
  
  • Feed-up: geef de evaluatiewijzer o.b.v gestelde doelen
  • Tussentijdse feedback, zowel op het proces als op het resultaat! 
  • Gebruik tools zodat je het proces kan monitoren (bv. google docs, leerpaden op smartschool,...)​​​
 • Zorg voor een (live) Q-A en vaste momenten waarop leerlingen vragen kunnen stellen.
 • Let op met verbetersleutels online te zetten zonder feedback/opvolging! 
Enkele tips:

Voorbeeld evaluatiewijzer:

Inspiratie

Voorbeeld leerproces monitoren via google forms

 

> Hoeft geen 'toets' te zijn op punten: kunnen ook oefeningen zijn!
> integreer automatische feedback (juist of fout + het antwoord)! > je kan ook een filmpje toevoegen bij feedback om meer uitleg te geven
> als leraar krijg je de "learning analytics": hoe doet je leerling het?
> Pas desnoods jouw onderwijs aan op basis van de resultaten!
Inspiratie

Op welke wijze hou jij rekening met deze uitspraak van Dewey?

4. Ontwerpen van een synchroon online les

 

Tools voor online lesgeven

Klik op de foto's om naar de websites te gaan

Zorg voor afstemming binnenin de school zodat leerlingen niet overladen worden met digitale tools!

Inspiratie

Tips vóór je begint

 • Wees voorbereid. Net zoals bij een face-to-face les ontwerp je op voorhand een les a.d.h.v. een lesvoorbereiding ! 
 • Koudwatervrees? Test (met collega's) de applicaties eens uit. Hoe meer je de tools gebruikt, hoe makkelijker het zal gaan.
 • Communiceer goed met je leerlingen waar en wanneer de online les doorgaat (gebruik bij voorkeur geplande uren).
 • Vraag dat leerlingen 10 minuten op voorhand online komen, zodat je eventuele ICT problemen op voorhand kan oplossen.
 • Zoek een rustige plaats in huis moet goed internet. Laat je huisgenoten weten dat je bezig bent met een les (bij kinderen met een tekening, een figuurtje of een rood lichtje (vb. fietslampje) .

Tips tijdens het online lesgeven

 • Wanneer jij spreekt en je leerlingen niet aan het woord zijn, vraag om hun microfoon te muten. Zo voorkom je achtergrondlawaai en echo's.
 • Communiceer aan het begin van de les duidelijke de regels over het gebruik van micro, webcam en chat.
 • Gebruik (indien mogelijk) een tweede scherm/toestel om de livesessie te openen en zo te monitoren.
 • Voorzie interactie tijdens de les
  • door leerlingen op vragen te laten antwoorden (micro/chat)
  • door online tools zoals polleverywhere, kahoot,...
 • Denk aan de aandachtsspanne van je leerlingen. Je online les hoeft geen 50 minuten te duren. Wissel online en offline momenten af!  

Zorg voor betrokkenheid, ook bij online lesgeven

Voorzie ruimte om te vragen hoe het gaat met je leerlingen, voor hen is dit ook een verwarrende periode!

Tips na het online lesgeven

 • Zorg voor naslag van je online les!
  • zet je materiaal online
  • zet de instructie online
  • maak eventueel een opname en deel deze
 • Eerste online les overleefd? Vraag feedback hoe leerlingen het ervaren hebben!
 • Deel ervaringen en good practices met je collega's, medestudenten, mentor,... 

Synchroon of asynchroon? Beide!

Hoe combineren jullie synchroon en asynchroon lesgeven?

5. Inspiratie

Inspiratie
Inspiratie
Inspiratie

7. Sharing is caring

Voeg jouw ideeën toe!

You will survive!

Het is voor iedereen een nieuwe situatie. Experimenteren en fouten maken horen erbij. 
Jullie zijn goed bezig! 
Inspiratie

8. Need help?

Andy?

Online learning in onderwijs? Een starterskit!

By idlovub

Online learning in onderwijs? Een starterskit!

Tips voor het ontwerpen van online leermaterialen

 • 13,621