Kalibratie

VD1 & PL

2023/24

Commissie onderwijs

Jo & Maggy

Maggy, Tamara, Jelle, Marijke, Nathalie, Vaérie, Lies, Matthias, Heike, Nathalie, Tom, Anne, Sarah, Pascale, ...

Principe 1: Groeigericht VD1

Jo & Maggy

Jo & MaVDdggy

 • Feedback is mogelijk op de feedbackdag, maar weinig studenten vragen dit.  

 • Miniles: voldoende feedbackmogelijkheden + reflectie.

 • LIO’s: mogelijkheid om hun lesvoorbereiding na feedback aan te passen (in kleur) en opnieuw op te laden.  

 • De reflecties kunnen toch al positief beoordeeld worden, ondanks het feit dat ze inhoudelijk niet rijk zijn, of getuigen van onervarenheid. De verschillende niveaus in de rubric laten toe om de kansen tot groei te duiden. 

 • Er is een veld nodig waarin groeigerichte suggesties naar stage VD2 kunnen genoteerd worden. 

Authentiek VD1

ze observeren een reële les en co-creatie met medestudenten in de minilessen

Observatie van het werkveld; goed om hiermee de stageactiviteiten te starten. Goed om de te stimuleren om de didactische kaders af te toetsen in de realiteit. 

Meerdere ogen VD1

De verschillende lijnen in de rubric maken de beoordeling meer fair.  

De mening van de mentor telt mee.  

Klassenraden bieden de gelegenheid om te overleggen

combi van onderwijsleerbegeleiders en vakdidactici, stagebegeleiders en medestudenten

OBG vs Vakstage BGL

Beoordeling VD1

Onze scores lagen niet ver uit elkaar

Werkbare en heel toegankelijke evaluatiewijzer

In het algemeen positieve ervaringen!

Beoordeling VD1

een groot verschil tussen iemand die de LIO bezocht heeft en iemand die dat niet gedaan heeft. Dus moet de beoordeling gebeuren door de persoon die het lesbezoek gedaan heeft? Of beoordelen we echt op wat er geüpload wordt?

 • Is het ontbreken van een handtekening op de LIO-baanovereenkomst genoeg voor een fail? 

 • Is het ontbreken van het bijhorend materiaal ook een fail? 

wat gebeurt er met feedback?

wenst u een gesprek met de stagebegeleider” heeft niet echt veel zin, aangezien wij dat document pas In januari onder ogen krijgen.

Verwachtingen BS?

Formulier VD1 LIO’s: ervaarde ik zelf als ontoereikend. Ik weet dat het een bewuste keuze was, maar er zit helemaal niets in van lesopbouw

Principe 1: Groeigericht PL

 • De student krijgt op meerdere tijdstippen feedback zowel formatief als summatief en dit zowel van de mentor als van de stagebegeleider.  

 • Door de duidelijke evaluatie van het onderdeel “administratie” is de student zelf verantwoordelijk voor het correct indienen van alle documenten

Authentiek

 • De feedback van de mentor en de OLB van de buitencampussen worden mee in rekening gebracht.  

 • Door de evaluatiematrix te vergelijken met het eigen toegekende holistisch cijfer wordt er rekening gehouden met het volledige traject dat de student voor dit vak heeft afgelegd

Meerdere ogen PL

Evaluatie van PL beroepspraktijk is een combinatie van input mentor, leerlingen en stagebegeleider

Beoordeling PL

Tussenscores verschillen maar niet de eindbeoordeling + holistisch vs onderverdeling

Rubric is veel gebruiksvriendelijker

In het algemeen positieve ervaringen!

De evaluatiematrix is volledig, efficiënt en effectief.

Beoordeling PL

Documenten terugvinden > mappen?

wat doen we als er stukken ontbreken?

Overleg met de mentor voor het aftoetsen van de summatieve evaluatierubric is aan te raden maar niet altijd mogelijk

Inzetten van methoden voor assessment for learning – moeilijk om te evalueren, evaluatie komt zelfs niet aan bod in de stagelessen, dan wordt het NVT

Verbeterpunten

voor design team VD/PL?

Volgende ronde?

Verbetering kalibratiemethode?

20240423 Kalibratie VD1 en PL

By idlovub

20240423 Kalibratie VD1 en PL

Voor CO

 • 64