Sessie 2 - Anderlecht-Leuven-Diest 17/4/24

 

Urban Education

Marijke Van Vlasselaer & Wim Keyaerts

Lesverloop

  1. ROH-sessie
    1. Herhaling coachingsvaardigheden + perspectieven
    2. Coachingsgesprek: onderwijsopinie
    3. Reflectie op onderwijsopinie
       
  2. Ontwerp onderzoeksposter
    1. Peerfeedback onderzoeksposter
    2. Groepswerk onderzoeksposter
       

1. Coachen

1.2 Coachingsvaardigheden

Tools voor het coachen

een box van 7 vaardigheden

Actief luisteren

Herformuleer en vat samen. Let op je lichaamstaal (SOFTEN)

Exploreren

Verken situaties, mogelijkheden en verwachtingen zonder direct te oordelen door open vragen te stellen

Waarderen en bekrachtigen

Bevestiging geven & waardering uiten. Maak het concreet & authentiek.

Betrokken confronteren

- Formuleer dubbele boodschap

"Ik wil je de moed niet ontnemen maar ik zie dat ..."

 

- Uit spontane reacties

"Dat klinkt goed. Je ziet een duidelijke oplossing. Ik twijfel een beetje of ..."

 

- Differentieer en zoek uitzonderingen

"Zijn er momenten waarop het minder moeilijk is?"

 

-Communiceer over communicatie:

"We hebben het blijkbaar moeilijk om elkaar te begrijpen."

 

Bedenkingen maken bij gedragingen, manieren van aanpak, ideeën en opvattingen.

Uitdagen

Help grenzen te verleggen, laat mensen stapje per stapje 'stretchen'.

- Geef constructieve feedback

"Je voorstel is erg algemeen, hoe zou je dit concreet doen?"

 

- Geef en stimuleer het zoeken van krachtbronnen

"Uit een recent onderzoek bleek dat ..."

 

- Breid het verantwoordelijkheidsgebied uit

"Wat kunnen wij als leerkracht doen?"

 

Inspireren

Enthousiasmeer en verken inspirerende bronnen en ervaringen.

- Spreek enthousiasme aan:

"Wanneer zou je echt tevreden zijn?"

"Waarvoor zou je echt warmlopen?"

 

- Verken inspirerende ervaringen

"In onze school hebben we een mooie oplossing gevonden."

 

- Wissel van perspectief

"Hoe zou de leerling hierover denken?"

 

Ontspannen & ruimte geven

1.3 Rollen & perspectieven

Tijdsbewaker

Zorgt dat alles binnen de aangegeven tijd verloopt en grijpt in wanneer er te lang wordt stil gestaan.

Perspectief van de leerling

Bekijk de situatie vanuit de bril van de leerling.

Focus op succes

Zet talenten en succesvolle aspecten in de kijker door de juiste vragen te stellen.

Ik zie wat ik zie

Focus op feiten, verschil tussen waarnemingen en interpretaties.

Onderzoekende leerkracht

Zoek actief linken tussen de praktijk en de theoretische kaders.

Kritische vriend

Ga op zoek naar diepere en onderliggende elementen.

2. Visie: coachende vragen

Onderwijsopinies beluisteren en uitdiepen. Dit betekent:

  • op een (zelf)kritische manier je onderwijsopinie presenteren, ter discussie stellen, concretiseren en bijsturen.
  • een constructieve bijdrage leveren aan het reflectieproces van je peers door de coachingsvaardigheden actief luisteren en exploreren toe te passen en verschillende perspectieven in te nemen. 

ROLLEN VERDELEN

  • een coachee deelt onderwijsopinie a.d.h.v. tweet en de kernwoorden
  • kritische vrienden stellen open vragen vanuit verschillende perspectieven
  • tijdsbewaker geeft aan als het gesprek dreigt af te wijken en wanneer de tijd in gevaar komt

VERLOOP VAN HET GESPREK

Stap 1: Vorm kleine groepjes van 4 studenten/neem maximum 15 minuten per coachee gesprek

Stap 2: Verdeel rollen

1 coachee, anderen coach, (+1 tijdsbewaker)

Stap 3: Coachee licht de tweet en de kernwoorden toe
(1 minuut)

Stap 4: Vraag en antwoord tussen coaches en coachee (10 minuten)  Kritische vrienden stellen explorerende vragen en luisteren actief. Iedereen neemt een bepaald perspectief in.

Stap 5: Wat neemt de coachee mee terug naar de herwerking van zijn/haar visie?  (Way forward)

Stap 6: Terugblik (door iedereen)

Coachee en kritische vrienden delen hun ervaringen

Gebruik de kijkwijzer om terug te blikken op het gesprek   

      

1/ Reflecteren over de basiscompetenties (optioneel: bedenkingen toevoegen aan portfolio)

 

2/ Definitieve visie uploaden als summatieve opdracht (3 juni 2024 ten laatste) EN toevoegen aan portfolio (zelfde bestand)

 

3/ Indienen bevroren portfolio (3 juni 2024 ten laatste)

 

 

Nazorg UE ROH 

Hulpvragen:

  • Waarop heb je gelet bij het stellen van vragen en actief luisteren?
  • Hoe toonde je dat je actief luisterde?
  • Welke vragen die je stelde zijn volgens jou verrijkend geweest voor de onderwijsvisie van je medestudent?
  • Welke coachingsvaardigheden wil je volgende nog meer toepassen? Hoe wil je dat doen?
  • Op welke manier heb je je onderwijsvisie onder een kritische loep gehouden?
  • Welke perspectieven trachtte je in te nemen (bij het voorstellen van je onderwijsvisie en/of bij het stellen van vragen?)
  • Hoe wil je je reflectie nog verdiepen?

Stilstaan bij sterktes en groeikansen van coaching en reflectie

Coachee stelt visie voor a.d.h.v  metafoor

Aan de slag

  • 2 coaches stellen coachingsvragen 
  • 1 observator observeert en koppelt terug

Aan de slag

Coachingsgesprek

  • Verdeel de rollen/perspectieven
  • Houd rekening met de vaardigheden
  • +- 15 minuten per coachingsgesprek

>

<

Na 15 minuten stelt iemand anders zijn visie voor!

10 minuten pauze

3. Reflectie over visie

Groep (15 minuten):

  • Bespreek de onderwijsvisies uit je coachinggesprekken:

    • Welke overeenkomsten heb je opgemerkt?

    • Welke verschillen merk je op?

       

Individueel (5 minuten):

  • Hoe kijk ik nu anders naar mijn onderwijsvisie?

  • Herwerk je onderwijsvisie & upload de finale versie op Canvas tegen uiterlijk 3 juni 2024

Aan de slag

4. Peerfeedback

Pitch voorbereiden (10 min)

  • Onderzoeksvraag
  • Onderzoeksopzet
  • Waar staan jullie in het proces
  • Zelf vragen, bedenkingen?

 

Aan de slag

STAP 1

Peerfeedback

  • haalbaarheid
  • focus - scherp genoeg?
  • theoretische kaders?

 

Aan de slag

STAP 2

Hoe verder met de peerfeedback?

  • haalbaarheid
  • focus - scherp genoeg?
  • theoretische kaders?

 

Aan de slag

STAP 3

Anderlecht Leuven Diest Urban Education 17 april 2024ber 2023

By idlovub

Anderlecht Leuven Diest Urban Education 17 april 2024ber 2023

visie op onderwijs & coachingsvaardigheden peerfeedback

  • 89