2223 Leren van individuele leerlingen

Reflecterend en onderzoekend handelen 20/03/2023

Wim Keyaerts

Zo dadelijk verschijnen er vijf vragen.

Vanaf de vraag is voorgelezen, hebben jullie telkens één minuut de tijd om het juiste antwoord te formuleren.

Jullie mogen hierbij overleggen en alle hulpmiddelen gebruiken.

Na één minuut geef je het antwoord.

Veel succes!

QUIZ: herhaling

Volgens Hattie is feedback een enorm belangrijke factor bij de verhoging van leerprestaties, maar die feedback moet dan wel effectief zijn. Noem drie vormen van effectieve feedback.

Hieronder vind je de letters. Plaats ze in de juiste volgorde!

 1. folgsfacnid
 2. etrskrienvg    
 3. Feedback op leoend

Vraag 1

Volgens Hattie is feedback een enorm belangrijke factor bij de verhoging van leerprestaties, maar die feedback moet dan wel effectief zijn. Noem drie vormen van effectieve feedback.

Hieronder vind je de letters. Plaats ze in de juiste volgorde!

 1. Scaffolding
 2. Versterking
 3. Feedback op doelen

Vraag 1

Welk van de twee is verkieslijk?

‘Feedback op zelf’ of ‘feedback op zelfregulatie’?

Geef van elk een voorbeeld.

Vraag 2

Wat wordt er bedoeld met ‘versterking’, als het gaat om effectieve feedback?

Vraag 3

Wat is ‘scaffolding’? Geef een voorbeeld.

Vraag 4

Welke drie elementen zorgen samen voor een krachtig taalgericht vakonderwijs?

Hieronder vind je de letters. Plaats ze in de juiste volgorde!

Vraag 5

 1. tneoctx
 2. arecttniie   
 3. alatsunet     

Welke drie elementen zorgen samen voor een krachtig taalgericht vakonderwijs?

Hieronder vind je de letters. Plaats ze in de juiste volgorde!

Vraag 5

 1. Context
 2. Interactie
 3. Taalsteun
 • Zorg voor een rustige omgeving met weinig afleiding.
 • De coachee en coach gebruiken de camera en micro doorheen de hele sessie.
 • De observator(s) zetten hun camera en micro uit.
 • De chat gebruiken we om documenten, instructies, vragen en dergelijke te delen.
 • Neem de nodige documenten bij de hand (je leervraag, ROH-handleiding, kijkwijzer observator - feedbackformulier)

VOORBEREIDING - Een reflectiesessie online

 1. Reflecterend en Onderzoekend handelen
  • Coachingsvaardigheden
  • Rollen en perspectieven
  • Gespreksstructuur
 2. De Reflectiesessie
  • Vooraf
  • Aan de slag
  • Na vandaag
 3. Recapitulatie LIND
  • Lesdoelen formuleren
  • Matrix

1.Reflecterend en Onderzoekend Handelen (ROH)

Evaluatie  ROH LIND

Actief aan de slag met concrete leervragen uit je stagepraktijk. Dit betekent:

 • op een (zelf)kritische manier je praktijkervaring presenteren, ter discussie stellen, concretiseren en bijsturen.
 • een constructieve bijdrage leveren aan het reflectieproces van je peers door de coachingsvaardigheden actief luisteren en exploreren toe te passen en verschillende perspectieven in te nemen. 

Doel reflectiesessie

Evaluatie LIND

- Examenplanning volgt a.s.a.p.

- Examen LIND in principe op lesdag

- online

- Je krijgt een tijdsslot

1.1 Coachingsvaardigheden

Tools voor het coachen

een box van 7 vaardigheden

FOCUS VOOR VANDAAG

Actief luisteren

Herformuleer en vat samen. Let op je lichaamstaal (SOFTEN)

Soften

Smile

Open posture

Forward leaning

Touch

Eye contact

Nod

Actief luisteren is ook

Stiltes laten

Samenvatten

Parafraseren

Papegaaien

actief luisteren

Exploreren

Verken situaties, mogelijkheden en verwachtingen zonder direct te oordelen door open vragen te stellen

EXPLOREREN

Vraag naar

 • feiten én beleving
 • realiteit én doel

Waarderen en bekrachtigen

Bevestiging geven & waardering uiten. Maak het concreet & authentiek.

Ontspannen & ruimte geven

1.2 Rollen & perspectieven

 • - Coachee
 • - Coach(es)
 • - Observator/Moderator

perspectieven

VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN

Ik zie wat ik zie
focust op de feiten, verschil tussen waarnemingen en interpretaties
 
Onderzoekende leerkracht
zoekt actief linken tussen de praktijk en de theoretische kaders
Leerling
bekijkt de situatie vanuit de bril van de leerling
 
Kritische vriend
gaat op zoek naar diepere elementen
Focus op succes
focust op succesfactoren, zet talenten in de kijker
 
Tijdsbewaker
geeft aan als het gesprek dreigt af te wijken en wanneer de tijd in gevaar komt

Coach daagt coachee uit om vanuit verschillende perspectieven naar de leervraag te kijken

Observator/Moderator

 • Observator: noteer feedback aan de hand van de kijkwijzer.

Tijdsbewaker

Zorgt dat alles binnen de aangegeven tijd verloopt en grijpt in wanneer er te lang wordt stil gestaan.

Ik zie wat ik zie

Focus op feiten, verschil tussen waarnemingen en interpretaties.

Perspectief van de leerling

Bekijk de situatie vanuit de bril van de leerling.

Focus op succes

Zet talenten en succesvolle aspecten in de kijker door de juiste vragen te stellen.

Onderzoekende leerkracht

Zoek actief linken tussen de praktijk en de theoretische kaders.

Kritische vriend

Ga op zoek naar diepere en onderliggende elementen.

1.3 Gespreksstructuur

perspectieven

Tools voor het coachen

5 stappen

Vijf stappen

 1. GOAL: exploreren van het doel - de gewenste situatie.
 2. REALITY: exploreren van het probleem, de realiteit en haar context - de huidige situatie.
 3. RESOURCES: exploreren van hulpmiddelen en krachtbronnen
 4. Options: exploreren van mogelijkheden en opties - de bij uitstek creatieve fase.
 5. WILL: maken van een plan - komen tot beslissingen en actie.

Gespreksstructuur

Stap 1: GOAL en REALITY (max 1 min)

Coachee beschrijft de leervraag en de realiteit zo helder mogelijk

Stap 2: coachgesprek (10 min)

 • Coach stelt explorerende vragen en luistert actief
 • Observator(en) noteren feedback aan de hand van de kijkwijzer
 • Observatoren bewaken de tijd

2. De Reflectiesessie

 

 • - Voorbereiding
 • - Aan de slag!
 • - Na vandaag
 • Zorg voor een rustige omgeving met weinig afleiding.
 • De coachee en coach gebruiken de camera en micro doorheen de hele sessie.
 • De observator(s) zetten hun camera en micro uit.
 • De chat gebruiken we om documenten, instructies, vragen en dergelijke te delen.
 • Neem de nodige documenten bij de hand (je leervraag, ROH-handleiding, kijkwijzer observator - feedbackformulier)

VOORBEREIDING - Een reflectiesessie online

Verloop van het gesprek

Stap 1: GOAL en REALITY (max 1 min)

Coachee beschrijft de leervraag en de realiteit zo helder mogelijk

 

Stap 2: coachgesprek (10 min)

 • Coach stelt explorerende vragen en luistert actief
 • Observator(en) noteren feedback aan de hand van de kijkwijzer
 • Observator(en) bewaken de tijd

​​

Stap 3: terugblik (15 min)

 • Observator(en) delen hun observaties en geven feedback
 • Coachee en coach delen hun ervaringen     

 

Stap 4: rollen wisselen

 

1) Je laadt je 'voorbereidingsformulier', volledig ingevuld, op in je portfolio bij de collectie LIND

 

2) Je laadt het 'sjabloon coachingsvaardigheden' op in je portfolio in de map coachingsvaardigheden

- deel dit met de observatoren

- vraag je observatoren om feedback

- formuleer een WAY FORWARD m.b.t je coachingsvaardigheden

Na vandaag: PORTFOLIO

3. Recapitulatie LIND

 

 

Leerdoelen: recapitulatie

 • 5 domeinen
 • 4 componenten
  • Inhoud
  • Gedrag --> Taxonomie De Block 
  • Conditie
  • Norm
 • SMART!  
  • Specifiek
  • Meetbaar 
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden

Tip! Bekijk zeker de kijkwijzer.

 

Beheersingsniveau Gedragskenmerk Operationele werkwoorden
Weten Feitenreproductie, herkenning, herinnering benoemen, citeren, definiëren, herhalen, herkennen, kopiëren, labelen, vertellen, noteren
Inzien Begrip, interpretatie, logische reproductie Aanduiden, demonstreren, discussiëren, herformuleren, indelen
Toepassen Geleerde elementen hanteren in nieuwe situaties: kiezen van de juiste regels, wetten, schema's, begrippen enzovoort. Associëren, beheersen, berekenen, categoriseren, experimenteren, gebruik maken van, interpreteren
Integreren Evalueren, beoordelen, toepassen buiten eigen discipline Adviseren, beoordelen, evalueren, kritisch doorlichten, oordelen, verdedigen, toetsen, commentaar geven, vergelijken

Didactisch model N. Engels

Afstemming tussen de verschillende componenten

HOE?

WIE?

WAT/WAAROM?

Evaluatie

Beroepspraktijk:
tutorstage/LIO-praktijk
Pedagogiek en didactiek Reflecterend en onderzoekend handelen
Examen praktijk (20%) Examen andere (80%) Examen andere (P/F)
Aan de hand van lvb/evaluaties aantonen dat je de praktijk hebt uitgevoerd en dat je de basis van de theorie hebt kunnen toepassen. Matrixopdracht: aan de hand van bewijsstukken/lvb aantonen dat je de praktijk hebt uitgevoerd en dat je de basis van de theorie hebt kunnen toepassen. Permanente evaluatie  reflectievaardigheden doorheen semester.

Portfolio

LIND ROH-sessie Anderlecht 20 maart 2023

By idlovub

LIND ROH-sessie Anderlecht 20 maart 2023

 • 89