PROFESSIONEEL LERAARSCHAP

Reflectiesessie: Werkplekleertaak

 

NATHALIE MICHALEK

Planning Professioneel leraarschap

 • Werkplekleertaak Reflectiesessie 
  • leervraag over ik als lid van het team
  • leervraag over ik als onderzoekende leraar en innovator
 • Videoreflectie 1: Kijk....wijzer naar jezelf 
  • eigen leervraag
  • videofragment selecteren
  • fragmenten delen via Panopto
  • oefenen gevorderde coachingsvaardigheden
 • Videoreflectie 2: Laat naar je kijken 
  • eigen beeldmateriaal
  • deel materiaal met coach
  • peer selecteert fragment
  • toepassen gevorderde coachingsvaardigheden
 • Slotreflectie (deadline 5 juni)
  • als slot van je lerarenopleiding
 • Stage
  • Klasstagepraktijk (60 punten)
  • Werplekleertaak (20 punten): stage meso-niveau
 • Reflecterend en onderzoekend handelen (20 punten)
  • ​Eindreflectie (10 punten)
  • Reflectiesessies (10 punten)

OVERZICHT OPLEIDINGSONDERDEEL

Opgelet! Om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel moet je deelnemen aan alle onderdelen!

Wat is een werkplekleertaak?

 • Brede takenpakket van een leraar:
  • de opdracht van een leraar reikt veel verder dan de klasmuren 
  • taken opnemen op meso-niveau binnen brede schoolomgeving

  DOEL

De leraar als eigentijdse professional functioneert in een team binnen een brede schoolomgeving. Deze professional identificeert uitdagingen en durft deze op een onderzoekende manier te benaderen.

Waar sta je met je werkplekleertaak?

Schets kort de situatie. Aan welke werkplekleertaak neem je deel? Op welk moment in de onderzoekscyclus bevind je je? Beschrijf een concrete situatie rond je functioneren in het team of onderzoekende houding waar je iets uit bijgeleerd hebt, of waar je nog steeds mee worstelt.

Wie ben ik als lid van een team?

Wie ben ik als onderzoeker en innovator op een school?

KORTETERMIJNREFLECTIE

De kortetermijnreflectie is een moment waar je even stil staat bij jouw rol bij de werkplekleertaak. Je neemt er even de tijd om afstand te nemen van je eigen handelen en krijgt er de ruimte om na te denken over cruciale sleutel­momenten rond je rol als leraar in het team of je rol als onderzoekende leraar. Je drukt op de pauzeknop…, je spoelt terug naar momenten… en kijkt naar de toekomst.

 • (G) Kwam je al in contact met moeilijkere situaties of problemen? Heb je hier een oplossing voor gevonden? Hoe heb je dit dan aangepakt?
 • (R) Beschrijf de situatie zo concreet mogelijk. Blik terug: Wat gebeurde er concreet?
  • Wat was de concrete situatie? Waar was het? Met wie? Wat gebeurde er?
  • Wat was jouw taak binnen deze situatie? Welke concrete acties heb jij in die situatie ondernomen? Wat was het resultaat?
  • Wat wilde je? Wat voelde je? Wat dacht je? Wat deed je?
  • Wat is jouw invulling van wat de anderen wilden en voelden, dachten of deden? Wat is het probleem of de positieve ervaring? Wat heeft dit veroorzaakt?
 • (R) Welke zijn de interne en externe krachtbronnen die in die situatie werden aangewend of welke zouden beter aangewend kunnen worden?
 • (O) Wat zou volgende keer opnieuw of anders kunnen/moeten? Denk out-of-the-box. Waar zal je moeten op letten? Wat zijn de voor- en de nadelen?
 • (W) Welke acties ga je concreet ondernemen?

De Retrospectieve

RETROSPECTIVE

Wat?

De retrospective is een werkvorm waarmee je met het team terugkijkt op een periode van samenwerken. Door zowel successen als problemen te benoemen verkrijgen jullie gezamenlijk inzicht in wat goed gaat en wat nog beter kan, om vervolgens verbeteracties te formuleren. Zo blijf je continu de manier van samenwerken verbeteren.

 

bron: stiching Leerkracht

RETROSPECTIVE

Waarom?

3 voordelen om met retrospective aan de slag te gaan:

 • Samen vieren van de successen van de afgelopen periode
 • Weten wat we de komende periode willen verbeteren
 • Maken van concrete afspraken over vervolgacties

RETROSPECTIVE

Stappenplan

- Wat is het? Werkvorm voor reflectie (ook mogelijk met een team)

- VANDAAG: MIRO bord voor individuele reflectie over samenwerken 

 

=> sluit aan op het MIRO bord van je team via de link in de chat 

 

 

 

 

RETROSPECTIVE

LEERVRAGEN IDENTIFICEREN EN UITWISSELEN op MIRO

Voeg jouw leervraag toe op het Miro bord aan de hand van een PAARSE post it  

RETROSPECTIVE

AAN DE SLAG!

1. Kies een onderwerp:

 

1. Licht het traject toe dat je met je team aan het doorlopen bent.

2. Deel het doel/de doelen dat jullie nastreven. We zullen dit samen evalueren.

3. Pitch welke stappen jullie hebben gezet. Maak hiervoor gebruik van concrete voorbeelden en materiaal:

 • Welke stappen hebben jullie ondernomen?
 • Hoe werd het team betrokken?
 • Welke uitdagingen kwamen jullie tegen?
 • Waarover kunnen jullie advies gebruiken?

RETROSPECTIVE

2 en 3.  Pitch en verzamel ideeën

 

Luister naar de pitch van je collega

AAN DE SLAG!

Vul het tandwiel vanuit jouw perspectief:

 • Waar moeten ze zeker mee doorgaan?
 • Wat mogen ze meer doen?
 • Wat moeten ze minder doen?
 • Wat moeten ze anders doen?
 • Waar moeten ze mee stoppen?

Schrijf 1 idee per post - it (min. 1 - max. 5) en plaats je post it in het juiste vakje

 

RETROSPECTIVE

AAN DE SLAG!

4. Cluster input:

 

 • Plak vergelijkbare input bij elkaar.
 • Verduidelijk de samenhang door er staakwoorden bij te schrijven.
 • Noteer de categorie bij de cluster.

de coachee clusters van de input -> verplaats de post it's op het MIRO bord

 

RETROSPECTIVE

AAN DE SLAG!

5. Bepaal acties:

 

Bedenk acties voor een van de clusters.

4. EVALUATIE EN OPVOLGING

Evaluatie

Zie opdrachten (deadline 5 juni)

 • Logboek
 • Holistische evaluatie
 • Kortetermijnreflectie
 • Ondersteunende documenten

 

EVALUATIE

VSR1: upload je beeldmateriaal

23_Werkplekleertaak_Diest_Leuven_Reflectie

By idlovub

23_Werkplekleertaak_Diest_Leuven_Reflectie

Werkplekleertaak Reflectiesessie

 • 179