Masterproef seminarie 5

Oefeningen -> Academische schrijfvaardigheden

 

acjaar 2023-2024

 

auteurs: Bogaert I, Cornelis G

 

Wat komt er aan bod?

 1. Oriëntatie en onderzoeksvraag 

 2. Mindmap van jouw inleiding 

 3. Van mindmap naar tekstschema

 4. Eerste schrijfronde 

3 oefeningen

 1. Onderzoeksvraag bovenhalen (5')

 2. Tekschema introductie (20')

 3. Alinea uitschrijven (20') 

Inhoud gebasseerd op deze bronnen 

 • VUB cursus Academisch schrijven (ACTO) TOEGANG voor elke VUB student ->  https://canvas.vub.be/courses/35609
 • VUB cursus Academische vaardigheden LW, prof. G. Cornelis
 • Glasman-deal, H. (2020). Science Research Writing: For Native And Non-native Speakers Of English (Second Edition). Singapore: World Scientific Publishing Company. Deels beschikbaar via https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/p605#t=aboutBook

 

Structuur schrijfproces OVUR

Focus op ORIËNTEREN

Focus op ORIËNTEREN

 • Wat zijn de eisen van de opleiding? 
 • Uit welke onderdelen? 
 • Wie is mijn doelpubliek? 
 • Wat is mijn onderzoeksvraag? 
 • Wat wil ik bereiken met dit werkstuk? 

 

 

Onderdelen van een wetenschappelijk artikel

Focus op ORIËNTEREN

Neem je onderzoeksvraag bij de hand. 

 • Is de onderzoekvraag helder geformuleerd? 
 • Is de onderzoeksvraag SMART geformuleerd? 

 

Oefening

Focus op VOORBEREIDEN

Na afbakenen van de onderzoeksvraag ga je aan de slag met het maken van een outline

=> Maak overzicht aan de hand van een mindmap

 

 • Vertrek vanuit je onderzoeksvraag 
 • Omvat een overzicht van kernwoorden, argumenten en bronnen 
 • Pijlen die linken aangeven tussen deelonderwerpen 
 • Geeft je structuur tijdens het schrijfproces
 • Op papier of digitaal (bv Mindmeister)

MINDMAP

Focus op VOORBEREIDEN

Structuur door TEKSTSCHEMA

Eerste schrijfronde = van mindmap naar tekstschema

Tekstschema =

Voorbeeld van een tekstschema introductie

Tekstschema zorgt voor een logische structuur van je artikel

deze sessie kijken we naar de introductie

Onderdelen introductie?

OEFENING: maak een tekstschema van jouw introductie

alinea onderdeel  kernwoorden

Eerste schrijfronde + schrijftips

Van Tekstschema naar eerste schrijfronde en meer ...

 • verwerk de literatuur bij de onderbouwing van kernboodschappen
 • maak paragrafen en alinea's ( extra info bij voorbeeld 1) 
 • hanteer een academisch register (extra info bij voorbeeld 2) 
 • pas de juiste werkwoordstijl toe (extra info bij voorbeeld 3) 

 

oefening: schrijf één alinea uit en bespreek in jullie groep

voorbeeld structuur door paragrafen, alinea's en signaalwoorden

paragrafen en alinea's

Voorbeelden

opbouw van een alinea

 • start met een kernzin, 
 • eindig met een overgang naar de volgende alinea,  
 • zorg dat elke alinea een boodschap brengt, voldoende beargumenteerd, 
 • voeg signaalwoorden en verwijswoorden toe om structuur te brengen,  
 • onderscheid alinea's van elkaar door een witruimte. 

meer info : https://canvas.vub.be/courses/35609/pages/tekststructuur-in-de-alinea-2?module_item_id=399981

signaalwoorden

Verbindingswoorden of signaalwoorden verbinden zinnen of tekstdelen. Het is noodzakelijk om eerst na te gaan welk verband je wil aangeven tussen de zinnen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volgorde in de tijd, om een voorbeeld dat je geeft bij een algemene definiëring of om een tegenstelling met wat je voordien hebt vermeld.

signaalwoorden

volledig overzicht -> https://canvas.vub.be/courses/35609/pages/structuur-in-de-zin-signaalwoorden-2?module_item_id=399984

voorbeeld academisch register

Academisch register

Richtlijnen

 • Formele formuleringen 
 • Argumenten, resultaten en feiten neutraal en objectief weergeven
 • Correcte bronvermelding 
 • Vakterminologie en wetenschappelijke woordenschat

 

meer info: https://www.taaltelefoon.be/formeel-informeel-taalgebruikLinks to an external site.

Academisch register

Voorbeelden 

 • Je vermijdt spreektalige formuleringen zoals: Of de mensen meedoen met (...), Zoals iedereen wel weet (...), Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn, Waarom zou dat nu eigenlijk geen goed idee zijn?, Zoals u misschien al wel had zien aankomen (...)

 • je maakt gebruik van de term 'proefpersonen' of respondenten in plaats van 'mensen die getest worden'

 

 

Academisch register

Voorbeelden 

Academisch register

Voorbeelden 

"In dit onderzoek wil ik aantonen dat er een verband bestaat tussen alcoholmisbruik en partnergeweld."

 

=> meer objectieve en neutrale stijl door het persoonlijk voornaamwoord te omzeilen

 

In dit onderzoek zal worden aangetoond...

OF

In dit onderzoek willen we aantonen...

voorbeeld werkwoordstijlen

Werkwoordstijlen

Richtlijnen

Tegenwoordige tijd Verleden tijd
Theoretische gedeelte

Feiten

Steeds herhalende gebeurtenissen

Gepubliceerd werk

Figuren en tabellen
Praktische gedeelte (beschrijven van de methode)

Niet-veralgemeende beweringen

Niet-gepuliceerde onderzoeksresultaten (geen vaststaande kennis

(bron) Cornelis G. academisch scrijven ABC taal en schrijffouten (VUB cursus)

Werkwoordstijlen

Voorbeelden

Tegenwoordige tijd Verleden tijd
Uit de grafiek blijkt dat...

Vele bedrijven integreren vandaag...

Uit de resultaten kan worden afgeleid... 
Voor de opdracht werden drie componenten ontwikkeld.

De steekproef werd genomen bij vijf respondenten.

(bron) Cornelis G. academisch scrijven ABC taal en schrijffouten (VUB cursus)

Extra ondersteuning ACTO

masterproef_sem5_academische_schrijfvaardigheden binnen de EduMa

By idlovub

masterproef_sem5_academische_schrijfvaardigheden binnen de EduMa

 • 137