REFLECTIESESSIE Anderlecht - WERKPLEKLEERTAAK

PROFESSIONEEL LERAARSCHAP

Onderwijsleerbegeleider

Yves Blieck - Wim Keyaerts - Nienke Verwijs 

1. evaluatie

 • Reflectievaardigheden op basis van
  • bijdragen tijdens de reflectiesessie
  • het geschreven/mondeling GRROW-reflectieverslag
 • Coachingsvaardigheden op basis van 
  • constructieve bijdrage aan het verhaal van medestudenten tijdens de reflectiesessie (peerfeedback en feedback van de onderwijsleerbegeleider)

EVALUATIE

2. coachingsvaardigheden & perspectieven

coachingsvaardigheden op een rijtje

Uitdagen: help grenzen te verleggen. Laat mensen stapje per stapje 'stretchen'.

- Geef constructieve feedback

"Je voorstel is erg algemeen, hoe zou je dit concreet doen?"

 

- Geef en stimuleer het zoeken van krachtbronnen

"Uit een recent onderzoek bleek dat ..."

 

- Breid het verantwoordelijkheidsgebied uit

"Wat kunnen wij als leerkracht doen?"

 

Inspireren: enthousiasmeer en verken inspirerende bronnen en ervaringen.

- Spreek enthousiasme aan:

"Wanneer zou je echt tevreden zijn?"

"Waarvoor zou je echt warmlopen?"

 

- Verken inspirerende ervaringen

"In onze school hebben we een mooie oplossing gevonden."

 

- Wissel van perspectief

"Hoe zou de leerling hierover denken?"

 

Betrokken confronteren

- Formuleer dubbele boodschap

"Ik wil je de moed niet ontnemen maar ik zie dat ..."

 

- Uit spontane reacties

"Dat klinkt goed. Je ziet een duidelijke oplossing. Ik twijfel een beetje of ..."

 

- Differentieer en zoek uitzonderingen

"Zijn er momenten waarop het minder moeilijk is?"

 

-Communiceer over communicatie:

"We hebben het blijkbaar moeilijk om elkaar te begrijpen."

 

VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN

Ik zie wat ik zie
focust op de feiten, verschil tussen waarnemingen en interpretaties
 
Onderzoekende leerkracht
zoekt actief linken tussen de praktijk en de theoretische kaders
Leerling
bekijkt de situatie vanuit de bril van de leerling
 
Kritische vriend
gaat op zoek naar diepere elementen
Focus op succes
focust op succesfactoren, zet talenten in de kijker
 
Tijdsbewaker
geeft aan als het gesprek dreigt af te wijken en wanneer de tijd in gevaar komt

3. een gestructureerd reflectiegesprek

DOELGERICHT EN DUURZAAM reflecteren en coachen

Goal

Wat is je uitdaging of doel in je lespraktijk? Wat wil je graag bereiken?

Reality

Beschrijf zo objectief mogelijk de gebeurtenissen. Beschrijf jouw visie (wat je belangrijk vindt, ...)

Resources

Welke theoretische concepten sluiten aan bij je uitdaging?

Options

Welke mogelijkheden zijn er om je doel te bereiken?

Wat zijn eventuele voor- en nadelen?

Will

Wat ga je concreet ondernemen? (in versterkt GRROW-verslag)

DOELGERICHT EN DUURZAAM reflecteren en coachen

Stap 1     

Rollen (coachee, coach, observator) verdelen en taken bekijken.

Stap 2     

Coachee toont het fragment en geeft omkadering

Stap 3     

Coach stelt reflectiebevorderende vragen en doorloopt samen met de coachee de GRROW-cyclus. Observator noteert feedback.

Stap 4     

Terugblik op de rollen en het verloop van het gesprek.

 

aanpak van het coachingsgesprek

TerUGBLIK

 • Hoe heb je het gesprek ervaren als coachee, coach, observator?
 • Hoe werd de GRROW-structuur meegenomen in het gesprek?
 • Welke coachingsvaardigheden werden ingezet? Welke voorbeelden kan je daarvan geven?
 • Op welke manier ging de coachee om met de reflectievragen?
 • Welke gemiste kansen zie je voor coach en coachee? Waarin kunnen ze nog groeien?

2223 Anderlecht ROH Professioneel Leraarschap

By idlovub

2223 Anderlecht ROH Professioneel Leraarschap

 • 180