2223 School In Partnerschap

Campus Diest en Leuven sessie 2

maandag 20 maart en donderdag 23 maart 2023

Inge Placklé

Lesverloop

 

18u00 - 1. Instap

 

18u10 - 2. Analyse casus 2 vanuit drie basisteksten (parallel)

            -  2.Opfrissen van theoretische kader (parallel, zelfde les 1)
 

18.30u - 2a. Vervolledig jullie scenario voor schoolontwikkeling  (zelfde groepen vorige)
 

19.30u - Pauze

 

19.45u - 3. TED-talk wat en hoe?

 

20:15u - 4. Exploratie mogelijkheden eigen casus

 

De doelen

 

1.   Inzicht in rollen en kaders

2.   Uitwerken praktijkgericht scenario

3.   Belang van maatschappelijke participatie situeren

4.   Inzicht in schoolbrede werking

5.   Constructief samenwerken

6.   Steunen op onderzoeksgegevens en kritische reflectie

7.   Zelf ontwikkelde aanpakken communiceren en beargumenteren

1. Instap

Welk theoretisch kader(s) herken je? 

Kwaliteitszorg, beleidsvoerend vermogen of schoolontwikkeling & TCE?

Welk theoretisch kader(s) herken je? 

Kwaliteitszorg, beleidsvoerend vermogen of schoolontwikkeling & TCE?

Welk theoretisch kader(s) herken je? 

Kwaliteitszorg, beleidsvoerend vermogen of schoolontwikkeling & TCE?

Welk theoretisch kader(s) herken je? 

Kwaliteitszorg, beleidsvoerend vermogen of schoolontwikkeling & TCE?

2a. Vervolledig jullie scenario voor schoolontwikkeling

(zelfde groepen)

Opdracht 1: casus individueel (5')

 

 

wat is de essentie van je theoretisch kader?

Strategisch doel

Operationele doelen: 1,  2,  3,  4

Opdracht 2: casus(30')

 1. Presenteer de essentie van het theoretisch kader aan elkaar in pitch-vorm
 2. Leg de puzzel van de 3 kaders voor jullie casus:
  • Hoe hangen de 3 kaders aan elkaar in jullie casus?
  • (Her) formuleer stap 3 in het mini-onderzoekskompas.
  • Formuleer 2-3 operationele doelen in stap 4 van het mini-onderzoekskompas
  • Werk één van de operationele doelen in stap 4 uit met een concreet actieplan  

2b. Presenteer jullie scenario aan elkaar

Opdracht 3: presentatie (30')

Presenteer en bespreek:

Wat vind je sterk?

Waar liggen nog kansen?

Leren van mekaar...

Pauze

Meer daarover na de

3. TED-talk  wat en hoe ?

Volgende sessie: canvas opdracht

Tijdens de laatste les illustreren we de 3 SIP-kaders vanuit het perspectief van de nieuwe centrale Vlaamse Toetsen https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/beleid/onderwijsregelgeving-in-ontwikkeling/vlaamse-toetsen

 

 

 

Deze sessie wordt gefaciliteerd door MILO-medewerker Ariadne Warmoes, ex-onderwijsleerbegeleider en momenteel onderzoeker bij Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs 

Volgende sessie: canvas opdracht

Daarna gaan we aan de slag met jullie voorlopige versie (je eigen werk) van het onderzoekskompas.

 

Formuleer 2 gerichte (leer)vragen bij je onderzoekskompas:

 • niet: 'heb ik het onderzoekskompas goed ingevuld?' of 'is stap 3 voldoende'
 • wel: 'Hoe kan ik het strategisch doel meer SMART formuleren?' - "Welke elementen kan ik nog toevoegen om de beginsituatie  diepgaander te maken?'

 

Tijdens de les gaan we a.d.h.v. peerfeedback hiermee aan de slag. Dat doen we op basis van een Ted-talk

4. TED-talk zelf ontwerpen

Opdracht 4: kijken TED-talk(25')

Kenmerken TED-talk

 • Zorg ervoor dat je een helder idee hebt wat je wilt overbrengen in jouw presentatie
 • Maak van jouw visie een doel die je wilt behalen en waarmee je je publiek kan inspireren
 • Zorg ervoor dat je jouw verhaal vertelt met een inspirerende toon
 • Neem het publiek mee op een reis, zorg voor een goed begin, midden en eind in je presentatie
 • Maak jouw presentatie persoonlijk, zodat het publiek echt jou als spreker hoort
 • Zorg voor een goede storytelling met spanningsbogen, ultieme aandachtstrekkers: zo zit iedereen direct op het puntje van zijn stoel
 • Probeer je publiek bij je verhaal te betrekken
 • Zorg voor een inspirerende afsluiter

Text

Opdracht 5 - eigen minionderzoekskompas (les 3)

Maak een korte TED-talk (10') waarbij je op basis van de probleemstelling & scenario een inspirerend betoog geeft

Strategisch doel

Operationele doelen: 1,  2,  3,  4

Gebruik de structuur van het mini-onderzoekskompas als kapstok voor je verhaal

En vergeet de 2 gerichte (leer)vragen bij je onderzoekskompas niet

(ook een interessant uitgangspunt overigens)

Aan de slag

 1. Bedenk wat jij wilt over brengen aan jouw publiek (onderwerp bedenken, onderwijs-gerelateerd)
 2. Bedenk wat je wilt bereiken
 3. Doe research naar je publiek (= onderwijsprofessionals) en naar het onderwerp van jouw speech
 4. Bedenk een centrale vraag: waartoe je wilt inspireren
 5. Maak een presentatietekst
 6. Maak een presentatie, kan bestaan uit foto’s of video’s
 7. Gebruik interessant materiaal: een object of een metafoor?

Exploratie eigen onderzoeksportfolio


​​​​​​​2223 Diest en Leuven SIP sessie 2

By idlovub

2223 Diest en Leuven SIP sessie 2

 • 68