Kan Chat GTP

een lesvoorbereiding maken?

Doelen steeds centraal

3 perspectieven

Een AI-les onder de loep

Een AI-les onder de loep

Et alors?

Percepties van de studenten?

Percepties van de studenten?

Percepties van de studenten?

 

Tot slot...