ICT-coördinatie

in het onderwijs

Inhoud

Te kennen leerstof >>>>

Planning

Week 24: Maak een team van 3 à 4 studenten + keuze onderwerp

Week 25: Online opdracht (Mindmap of infographic):

Verken de verschillende taken mbt ICT-coördinatie en maak een infographic van jullie specifieke educatieve context: educatieve setting, belang ICT-coördinatie, Types ICT-gebruik, verschillende actoren, mogelijke factoren, vragen, ...

Week 26: (les 13/3): Analyse- en ontwerpfase  

Week 27: Online/FTF feedback of praktijkbezoek

Week 28: (les 27/3): Evaluatiefase + getuigenissen

Week 29: weKONEKT.Brussel in het onderwijscentrum BxlUitgangspunten

Aan de slag als ICT-coördinator
  • "Maakvraag" uit de praktijk 
  • ICT-coördinator als innovator & ontwerper 
  • Focus op educatief ICT-gebruik
  • Community service learning
  • Service design
  • Systematisch en systemisch denken
  • Design thinking
  • Samenwerkend leren
  • Modellen voor ICT in onderwijs

Maakvraag

Weet’problemen: de oplossing wordt verkregen door onderzoek
‘Kies’problemen: de oplossing ervan wordt verkregen door evaluatie
Maak’problemen: de oplossing wordt verkregen door te ontwerpen

Design thinking:

een voorbeeld

Service Learning

University of Vermont
CSL is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij studenten binnen een opleidingsonderdeel:

academische competenties en leerinhouden verwerven, 
die ze toepassen in een maatschappelijke context (gemeenschap) en waarbij ze een maatschappelijk engagement aangaan, 
waarover ze kritisch reflecteren
(Cress 2005, Eyler & Giles 1999, Furco 1996, Jacoby 1996).

Title Text

Service Learning:

Een voorbeeld

Ontwerpmodel

Doelgericht
Fasen van ontwerp
Systeembenadering

Praktische info

- Keuze ontwerpvraag (27/2)

- Betrokkenheid partners

- Deadline portfolio (5/6)

- Presentatie prototype (examen)

- Finaal prototype bezorgen (30/6)

 

Wie is wie?

Waarom dit keuzevak?

ICT-coördinatie?

https://padlet.com/jtondeur/ICTcoordinator

 

Technische ondersteuning

Didactische ondersteuning

Afspraken

ICT in onderwijs?

Even heropfrissen!

Hoofdopdracht

Ga aan de slag als een team ICT-coördinatoren
met een reële vraag uit de praktijk

• Ontwerpprobleem of –behoefte

• Toelichting uitgevoerde taken per ontwerpfase

• Kritische reflectie bij iedere ontwerpfase

• Algemene productbeschrijving

• Sterkte/zwakte-analyse van het prototype

• Suggesties voor een herontwerp

• Aanbevelingen bij de implementatie van het product

 

Presentatie hoofdopdracht

• Maak een realistische planning ifv de deadlines

• Denk niet té productgericht: het (leer)proces is belangrijk

• Ga na wat al bestaat

• Betrek verschillende stakeholders en experten

• Raadpleeg de literatuur

• Hou je ontwerpactiviteiten bij in het portfolio

• Beperk je niet tot een beschrijving van de ontwerpstappen, maar kom tot een kritische analyse

• Vergeet de evaluatie niet uit het oog 

• Reactie-, leer-, gedrags- en resultaatniveau

•…

Aandachtspunten

Planning

Week 24: Maak een team van 3 à 4 studenten + keuze onderwerp

Week 25: Online opdracht (Mindmap of infographic):

Verken de verschillende taken mbt ICT-coördinatie en maak een infographic/Mindmap van jullie specifieke educatieve context: educatieve setting, belang ICT-coördinatie, Types ICT-gebruik, verschillende actoren, mogelijke factoren, vragen, ...

Week 26: (les 13/3): Analyse- en ontwerpfase  

Week 27: Online/FTF feedback of praktijkbezoek

Week 28: (les 27/3): Evaluatiefase + getuigenissen

Week 29: weKONEKT.Brussel in het onderwijscentrum Bxl

 

 

ICT-coördinatie

2e werkcollege

Waar staan jullie?

Kijkwijzer: Defineerfase IDI-model

Groep 1: Estelle & Dina

Groep 2: Roos & Steven

Groep 2: Roos & Steven

Groep 2: Roos & Steven

Groep 2: Roos & Steven

Groep 3: Aline, Hanne & Nico

Groep 4: Ahmed, Yoni & Niel

Groep 4: Ahmed, Yoni & Niel

​Games in onderwijs?

ICT-coördinatie

op verschillende aggregatieniveaus

Macroniveau

Definieerfase

Doelgericht
Fasen van ontwerp
Systeembenadering

Tegen volgend werkcollege 

> Bepaal SMART doelen op basis van de defineerfase
> Lees de slides over ontwerpen en ontwikkelen 
> Eerste brainstorm van mogelijke oplossingen

Mogelijkheid supervisiegesprek:

maak een afspraak met  Jo.Tondeur@vub.be

ICT-coördinatie

3e werkcollege

Getuigenis van Piet Temmerman

 

ICT-coördinator

Pitch van de vier ontwerpprojecten

 

- Probleemstelling

- context

- doelen

 

Feedback van een ervaringsdeskundige

Ontwerpen & ontwikkelen

Dr. Eric Kluijfhout speaks with dr. Susan McKenney on conducting educational design

ICT-coördinatie

Laatste werkcollege

Evaluatie?

Een systematische benadering om de waarde van een ontworpen artefact te bepalen

Systematisch - systemisch?

Wat willen we evalueren

en waarom?

Technisch-instrumenteel

Communicatief

Pragmatisch

Artistiek

Evaluatie

Fase en focus

van de evaluatie

Alfa testing

Beta testing

Gamma testing

ICT-coördinatie in het onderwijs

By idlovub

ICT-coördinatie in het onderwijs

Keuzevak 2e semester (2018-2019)

  • 393
Loading comments...

More from idlovub