All decks
 • Professional development & ICT in Education

  EdMedia 2019

 • Blended Community Service Learning

  EdMedia 2019

 • Creating and building innovative learning environments

  “More than a brick in the wall” - Creating Europe’s innovative learning environments, connecting policy, pedagogy and investment

 • Universal Design for Learning in LO​

 • Studiedag +School

 • S2_1819 M2_L3: leerlijn vakdidactiek talen

  13 Maart 2019

 • Sem2_ M2_L2_1819:vakdidactiek talen

  10 oktober 2018

 • ICT-coördinatie in het onderwijs

  Keuzevak 2e semester (2018-2019)

 • 1819_S2_M2_L1: leerlijn vakdidactiek talen

  3 oktober 2018

 • Task Presentation - SGP _ WCOOLS

 • Research about educational innovation: What type of research do we need?

 • Module 3 Krachtige Leeromgeving Lichamelijke Opvoeding Leerlijn Vakdidactiek - Evalueren in het bewegingsonderwijs

  SEM 1 18/19 12/12/2018

 • Module 3 - Krachtige Leeromgeving Lichamelijke Opvoeding Leerlijn Vakdidactiek - Instructiemodellen voor het bewegingsonderwijs

  SEM 1 18/19 28/11/2018

 • Module 3 - Krachtige Leeromgeving Lichamelijke Opvoeding Leerlijn Vakdidactiek - Gezondheidsbeleid op school

  21/11/2018 SEM 1 18/19

 • ICT-atelier Module 3: Van visie op onderwijs tot ICT-tool

  12/11/2018 (SEM 1)

 • Module 3 Leerlijn Vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding

  Module 3 Krachtige Leeromgeving Lichamelijke Opvoeding - Leerlijn vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding - Co-teaching

 • Krachtige leeromgevingen binnen Humane Wetenschappen

  November - december 2018

 • Module 2 Leerlijn Vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding De Individuele Leerling 1819

  Semester 1

 • Module 3 Leerlijn Pedagogiek en Didactiek / Leerlijn Vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding ICT-atelier

  7/11/2018 - 18/19 (SEM 1)

 • Module 2 Leerlijn Vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding Leerplandoelen 1819

  Semester 1

 • Tweede ICT-atelier M2

  (08/10/17) M2

 • Module 2 Leerlijn Vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding Introductie 1819

  Semsester 1

 • M2_L3: leerlijn vakdidactiek talen

  25 oktober 2017 (week 6)

 • Leren en leertheorieën - Wat is leren?

  Je vindt hier een introductie op de lessen over leren en leertheorieën. Inzichten in de kenmerken van leren en leerprocessen houden rechtstreeks verband met didactische principes die je bij het ontwerpen van onderwijsleeractiviteiten best toepast.

 • Overzicht Module Krachtige Leeromgeving

  Deze slides bieden een overzicht van de doelstellingen, inhouden, stage en evaluatiewijze van module 3.

 • ICT-atelier 1; Module 2 (SEMESTER 1)

  ICT-atelier met praktische info over het gebruik van ICT in uw opleiding

 • 1819: M2_L2: vakdidactiek talen

  10 oktober 2018

 • ECER2018: Professional development for ICT in Education

  ECER 2018

 • Vakdidactiek Humane Wetenschappen Module 2 - 2018-2019

  Inclusief casus voor opdracht

 • Slotevent GO21

  Blended Learning in de lerarenopleiding

 • Preparing pre-service teachers for ICT integration in education: When research meets practice

  Windesheim, Zwolle

 • OLC Redactievaardigheden

  7 maart 2018

 • 1819_M2_L1: leerlijn vakdidactiek talen

  3 oktober 2018

 • Copy of Plusschool

  Rapportering voortgang stuurgroep 2

 • Governance for Blended Learning in Teacher Education

  ATEE 2018 Utrecht

 • Plusschool

  Rapportering voortgang stuurgroep 2

 • Module 3: leerlijn vakdidactiek talen

  15 november 2017 (week 9)

 • Module 3: leerlijn vakdidactiek talen

  30 oktober 2017 (week 7)

 • Module 2: leerlijn vakdidactiek talen

  25 oktober 2017 (week 6)

 • Module 2: leerlijn vakdidactiek talen

  11 oktober 2017 (week 4)

 • Stagekalender

 • E-portfolio - aan de slag met Google Drive binnen idlo.be

 • Module 2: leerlijn vakdidactiek talen

  4 oktober 2017 (week 3)

 • ICT-atelier 1 (Module 2)

  Gebruik van ICT @IDLO

 • Vakdidactiek humane wetenschappen (Module 2) 2017-2018

  Inclusief casus voor opdracht

 • ICT-atelier Module 3

  31/10/2017 (SEM 1)

 • Praktijkonderzoek webslides voor co-creatie

  Onderwijsinnovatiedag co-creatie / 27 maart 2017

 • Onderwijskundig ontwerpen Evaluatie

 • Copy of Vakdidactiek humane wetenschappen (Tweede semester)

  Inclusief casus voor opdracht

 • The association between digital competencies and ICT integration in education

 • ICT-coördinatie in het onderwijs

 • Docententraining ICT

 • ICT in het Hoger Onderwijs

 • Copy of Make Better Presentations

  Learn how Slides can help you make better presentations. This is a broad overview of the functionality and workflow improvements that we offer to make both individuals and teams more productive.

 • Motiveren

  Onze motivatiestructuur zit best wel complex in mekaar. Wat beweegt ons om te leren? Wanneer vinden we het de moeite waard om ons in te zetten? Wat maakt dat we initiatief nemen, de moed niet verliezen, ...? Hier worden enkele handvatten aangereikt om stimulerend op de motivatiestructuur van leerlingen in te spelen.

 • Evalueren en differentiëren

  Evalueren is traditioneel vaak gekoppeld aan slagen of mislukken. In deze sessie bekijken we ook welke cruciale rol evaluatie kan spelen in de leerprocessen. Aan de onderscheiden leertheorieën werden al bijhorende differentiatiemodellen gekoppeld. Hier zoomen we nader in op visies op en modellen voor differentiatie.

 • deck

 • Leren en leertheorieën - Handelingspsychologie en Constructivisme

  Ieder van ons heeft een unieke kennisruimte, geconstrueerd op basis van ervaringen, interactie met anderen en individuele verwerking. Dus ...

 • Leren en leertheorieën - Cognitivisme

  Een belangrijke leertheorie: aan de hand van inzichten in de wijze waarop het brein informatie verwerkt leren we welke leerfuncties moeten vervuld worden en hoe we dit kunnen ondersteunen. Hou hiermee telkens rekening bij het ontwerpen van leeromgevingen.

 • Leren en leertheorieën - Behaviorisme

 • Didactisch Referentiekader

  Hier krijg je een overzicht van de didactische componenten van een les (beginsituatie, doelstellingen, leerinhoud, leeractiviteiten en werkvormen, evaluatie) en het belang van de congruentie tussen deze componenten. Je vindt ook de nodige informatie voor een eerste portfolio-opdracht: het in kaart brengen van de beginsituatie van een leergroep.

 • E-portfolio - aan de slag met Google Drive en Google Sites

 • Krachtige leeromgevingen binnen Humane Wetenschappen

  Eerste contactmoment M3 + opdracht

 • Vakdidactiek humane wetenschappen (Module 2)

  Inclusief casus voor opdracht